Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 23, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Tài chính năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Ngân Hàng FIN03 DGNLQGHN 19 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Công nghệ tài chính*
2 Học Viện Ngân Hàng FIN02 DGNLQGHN 19 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội
3 Học Viện Ngân Hàng FIN01 DGNLQGHN 19 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Tài chính CLC
4 Học Viên Ngân Hàng ( Phân Viện Phú Yên ) FIN02 A00, A01, D01, D07, XDHB 19.5 học bạ
5 Học Viện Ngân Hàng BANK04 A00, A01, D01, D07 23.55 Tài chính - Ngân hàng, Điểm Tốt nghiệp THPT, Lk ĐH Sunderland, Anh Quốc, cấp song bằng
6 Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh FIN02 A00, A01, D01, D07, XDHB 25.3 học bạ
7 Học Viện Ngân Hàng FIN03 A00, A01, D01, D07 25.5 Tốt nghiệp THPT; Công nghệ tài chính*
8 Học Viện Ngân Hàng FIN02 A00, A01, D01, D07 26.05 Tốt nghiệp THPT
9 Học Viện Ngân Hàng FIN02 A00, A01, D01, D07, XDHB 29.8 Học bạ
10 Học Viện Ngân Hàng FIN03 A00, A01, D01, D07, XDHB 29.8 Học bạ; Công nghệ tài chính*