Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | July 11, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Thống kê kinh tế năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế 7310107 A00, A01, D01, C15 17 Tốt nghiệp THPT
2 Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế 7310107 A00, A01, D01, C15, XDHB 18 Xét học bạ
3 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Thống kê kinh tế 7310107 DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD 19.5 Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
4 Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng 7310107 A00, A01, D01, D90 23.5 Tốt nghiệp THPT
5 Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng 7310107 A00, A01, D01, XDHB 26 Học bạ
6 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Thống kê kinh tế 7310107 A00, A01, D01, D07 36.2 Tốt nghiệp THPT, môn Toán hệ số 2
7 Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng 7310107 DGNLHCM 800 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Tin tức mới nhất