Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | December 9, 2022

Scroll to top

Top

Khối DGTD điểm chuẩn các ngành và trường khối DGTD

Đánh giá
ĐGTD (Đánh giá tư duy) là kỳ thi riêng của ĐH Bách khoa Hà Nội. Thí sinh tham dự kỳ thi sẽ làm bài thi gồm các phần: Toán, Đọc hiểu, Tư chọn (Khoa học Tự nhiên hoặc tiếng Anh)