Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 15, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự năm 2023

Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự điểm chuẩn 2023 - MSA điểm chuẩn 2023

Dưới đây là điểm chuẩn Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự (MSA)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Trinh sát kỹ thuật 7860231 A00, A01 24.3 Xét tuyển HSG bậc THPT; Thí sinh Nam miền Bắc
2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D04 26.34 Xét tuyển HSG bậc THPT
3 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 25.38 Xét tuyển HSG bậc THPT; Thí sinh nam
4 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 26.02 Xét tuyển HSG bậc THPT; Thí sinh Nữ
5 Trinh sát kỹ thuật 7860231 A00, A01 25.1 Tốt nghiệp THPT; Thí sinh nam miền bắc; Tiêu chí phụ: Điểm toán từ 8,4 với thí sinh đạt 25.1
6 Trinh sát kỹ thuật 7860231 A00, A01 24.25 Tốt nghiệp THPT; Thí sinh nam miền nam
7 Ngôn ngữ Nga 7220202 D01, D02 26.38 Tốt nghiệp THPT
8 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D04 27.97 Tốt nghiệp THPT
9 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 25.57 Tốt nghiệp THPT; Thí sinh nam
10 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 27.46 Tốt nghiệp THPT; Thí sinh nữ
11 Quan hệ quốc tế 7310206 D01 25.4 Xét tuyển HSG bậc THPT; Thí sinh Nam
12 Quan hệ quốc tế 7310206 D01 26.17 Tốt nghiệp THPT; Thí sinh nam
13 Quan hệ quốc tế 7310206 D01 27.14 Xét tuyển HSG bậc THPT; Thí sinh Nữ
14 Quan hệ quốc tế 7310206 D01 27.97 Tốt nghiệp THPT; Thí sinh nữ

Tin tức mới nhất