Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 30, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự năm 2022

Đánh giá

Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự điểm chuẩn 2022 - MSA điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự (MSA)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Trinh sát kỹ thuật 7860231 A00, A01 25.45 MIỀN BẮC TN THPT
2 Trinh sát kỹ thuật 7860231 A00, A01 23.85 TN THPT MIỀN NAM
3 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D04 22.82 TN THPT ĐỐI VỚI NAM
4 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D04 28.25 TN THPT ĐỐI VỚI NỮ
5 Ngôn ngữ Nga 7220202 D01, D02 25.75 XÉT TUYỂN HSG ĐỐI VỚI NỮ
6 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D04 26.04 XÉT TUYỂN HSG ĐỐI VỚI NỮ
7 Ngôn ngữ Nga 7220202 D01, D02 25.66 TN THPT ĐỐI VỚI NAM
8 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 25.28 Đối với nam TN THPT
9 Ngôn ngữ Nga 7220202 D01, D02 29.79 TN THPT ĐỐI VỚI NỮ
10 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 28.29 TN THPT ĐỐI VỚI NỮ
11 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 26.76 XÉT TUYỂN HSG ĐỐI VỚI NỮ
12 Quan hệ quốc tế 7310206 D01 24.79 TN THPT ĐỐI VỚI NAM
13 Quan hệ quốc tế 7310206 D01 28.01 ĐỐI VỚI NỮ
14 Quan hệ quốc tế 7310206 D01 25.88 XÉT TUYỂN HSG ĐỐI VỚI NỮ

Tin tức mới nhất