Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | November 28, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Trung Quốc năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7220204 XDHB 0
2 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7220204 DGNL 0
3 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7220204 XDHB 6 Học bạ
4 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 7220204 DGNLQGHN, DGNLHCM 7.12 (thang điểm 10)
5 Đại Học Dân Lập Phương Đông 7220204 D01, D04, XDHB 7.5 Phương thức điểm học bạ THPT: Mã L12
6 Đại Học Thành Đông 7220204 D01, C00, D14, D15 14 TN THPT
7 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7220204 D01, D14, D15, D72 14 Điểm thi TN THPT
8 Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng 7220204 A01, D01, D14, D15 14 Điểm thi TN THPT
9 Đại Học Trưng Vương 7220204 D01, D09, D10, C00 15 Điểm thi TN THPT
10 Đại Học Hà Tĩnh 7220204 D01, D14, D15, D66 15 Điểm thi TN THPT