Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 23, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quan hệ quốc tế năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7310206 XDHB 6 Điểm học bạ lớp 12
2 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7310206 A01, D01, D14, D15 15 Tốt nghiệp THPT
3 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7310206 A01, D01, C00, C15 16 Tốt nghiệp THPT
4 Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng 7310206 A00, A01, D01, C00 16 Tốt nghiệp THPT
5 Đại học Công Nghệ TPHCM Quan hệ quốc tế 7310206 A00, A01, D01, C00 17 TN THPT
6 Đại Học Đông Á 7310206 XDHB 18 Học bạ
7 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7310206 A01, D01, C00, C01, XDHB 18 Học bạ
8 Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng 7310206 A00, A01, D01, C00, XDHB 18 Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn
9 Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM Quan hệ quốc tế 7310206 A01, D01, D14, D15, XDHB 18 Xét học bạ
10 Đại học Công Nghệ TPHCM Quan hệ quốc tế 7310206 A00, A01, D01, C00, XDHB 18 Xét điểm học bạ

Tin tức mới nhất