Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | November 23, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7210234 XDHB 0
2 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7210234 DGNL 0
3 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7210234 XDHB 6 Học bạ
4 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7210234 N05 15 Điểm thi TN THPT
5 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7210234 S00 18 Điểm thi TN THPT
6 Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương 7210234 S00 21 Điểm thi TN THPT
7 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7210234 S00, XDHB 24 Học bạ
8 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7210234 DGNLQGHN 70
9 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7210234 DGNLHCM 550