Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 15, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kiểm toán năm 2021

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7340302 A00, D01, C01, A16 14
2 Đại Học Quy Nhơn 7340302 A00, A01, D01 15 Điểm thi TN THPT
3 Đại Học Hồng Đức 7340302 A00, D01, C04, C14 15 Điểm thi TN THPT
4 Đại Học Điện Lực 7340302 A00, A01, D01, D07, XDHB 16 Học bạ
5 Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế 7340302CL A00, A01, D01, C15 17 Chương trình chất lượng cao
Điểm thi TN THPT
6 Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế 7430302 A00, A01, D01, C15 17 Điểm thi TN THPT
7 Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) 7340302 A00, A01, D01, XDHB 18 Học bạ
8 Đại Học Điện Lực 7340302 A00, A01, D01, D07 19.5 Điểm thi TN THPT
9 Đại Học Mở TPHCM 7340302C XDHB 20 Chất lượng cao
Học bạ
10 Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 7340302 A00, A01 25 Tiêu chí 1: Toán > 8.8
Tiêu chí 2: Toán = 8.8 và NV<=9

Tin tức mới nhất