Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | July 17, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kiểm toán năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7340302 A00, D01, C01, A16 14 Tốt nghiệp THPT
2 Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM 7340302 A01, D01, D07, D11 15 Tốt nghiệp THPT
3 Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế 7340302CL A00, A01, D01, C15 17 Tốt nghiệp THPT
4 Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế 7430302 A00, A01, D01, C15 17 Tốt nghiệp THPT
5 Đại Học Điện Lực 7340302 DGNLQGHN 17.45 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội
6 Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM 7340302 A00, A01, D01, C01 18 Tốt nghiệp THPT
7 Đại Học Thương Mại Kiểm toán TM10 DGTD 18 Đánh giá tư duy
8 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7340302 A00, D01, C01, C02, XDHB 18 Học bạ
9 Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM 7340302 A00, A01, D01, C01, XDHB 18 Xét học bạ
10 Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 7340302 DGNLQGHN 18.25 Đánh giá nặng lực Đại học Quốc gia Hà Nội

Tin tức mới nhất