Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | December 6, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kiểm toán năm 2022

Đánh giá
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7340302 A00, D01, C01, A16 14 Điểm thi TN THPT
2 Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh 7340302 A00, A01, D01, C03 15 Điểm thi TN THPT
3 Đại Học Hồng Đức 7340302 A00, D01, C04, C14 15 Điểm thi TN THPT
4 Đại Học Quy Nhơn 7340302 A00, A01, D01 15 Điểm thi TN THPT
5 Đại học Thủ Dầu Một 7340302 A00, A01, D01, A16 16.5 TN THPT
6 Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế 7340302CL A00, A01, D01, C15 17 Chất lượng cao, Điểm thi TN THPT
7 Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế 7430302 A00, A01, D01, C15 17 Điểm thi TN THPT
8 Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh 7340302 A00, A01, D01, C03, XDHB 18 Học bạ
9 Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM 7340302 A00, A01, D01, C01, XDHB 18 Học bạ
10 Đại Học Quy Nhơn 7340302 A00, A01, D01, XDHB 18 Học bạ