Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 24, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Văn Hóa TPHCM 7220112 D01, C00, D15, D09, XDHB 15 Học bạ
2 Đại Học Văn Hóa TPHCM 7220112 D01, C00, D15, D09 15 Điểm thi TN THPT
3 Đại Học Văn Hóa Hà Nội 7220112B A00, D01, XDHB 21 Chuyên ngành Tổ chức và quản lý du lich vùng , Xét học bạ
4 Đại Học Văn Hóa Hà Nội 7220112A A00, D01, XDHB 21 Chuyên ngành Tổ chức và quản lý văn hoá vùng , Xét học bạ
5 Đại Học Văn Hóa Hà Nội 7220112B C00, XDHB 22 Chuyên ngành Tổ chức và quản lý du lich vùng , Xét học bạ
6 Đại Học Văn Hóa Hà Nội 7220112A C00, XDHB 22 Chuyên ngành Tổ chức và văn hoá du lich vùng , Xét học bạ
7 Đại Học Văn Hóa Hà Nội 7220112A A00, D01, D96, A16, D78 22.45 Điểm thi TN THPT
8 Đại Học Văn Hóa Hà Nội 7220112B A00, D01, D96, A16, D78 22.5 Điểm thi TN THPT
9 Đại Học Văn Hóa Hà Nội 7220112A C00 23.45 Điểm thi TN THPT
10 Đại Học Văn Hóa Hà Nội 7220112B C00 23.5 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất