Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 1, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Văn Hóa Hà Nội 7220112A C00, XDHB 20.64 Học bạ; Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS
2 Đại Học Văn Hóa Hà Nội 7220112A A00, D01, D96, A16, D78 20.7 Tốt nghiệp THPT; Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS
3 Đại Học Văn Hóa Hà Nội 7220112B C00, XDHB 21.37 Học bạ; Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS
4 Đại Học Văn Hóa Hà Nội 7220112A C00 21.7 Tốt nghiệp THPT; Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS
5 Đại Học Văn Hóa Hà Nội 7220112B A00, D01, D96, A16, D78 21.9 Tốt nghiệp THPT; Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS
6 Đại Học Văn Hóa Hà Nội 7220112B C00 22.9 Tốt nghiệp THPT; Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS

Tin tức mới nhất