Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 15, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kế toán năm 2021

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Gia Định 7340301 A00, D01, C04, A09, XDHB 5.5 Học bạ
Tổng điểm trung bình (điểm trung bình lớp 10 + điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3
2 Đại Học Cửu Long 7340301 A00, A01, D01, C04, XDHB 6 Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0
3 Đại Học Thái Bình Dương 7340301 A00, A09, A04, A08, XDHB 6 Học bạ
4 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7340301 XDHB 6
5 Đại Học Nha Trang 7340301 A01, D01, D96, D07, XDHB 7 Xét học bạ
6 Đại Học Nha Trang 7340301PHE A01, D01, D96, D07, XDHB 7 Xét học bạ
Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.5
7 Đại Học Hoa Lư 51340301 A00, A01, D01, D07 14 Điểm TN THPT
8 Đại Học Phan Thiết 7340301 A00, A01, D01, C04 14
9 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7340301 A00, D01, C01, A16 14
10 Đại học Kinh Tế Nghệ An 7340301 A00, B00, A01, D01 14

Tin tức mới nhất