Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 29, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Khoa Y - Đại học Quốc Gia TPHCM năm 2023

Khoa Y - Đại học Quốc Gia TPHCM điểm chuẩn 2023 - SM điểm chuẩn 2023

 Dưới đây là điểm chuẩn Khoa Y - Đại học Quốc Gia TPHCM
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Y học cổ truyền 7720115 DGNLHCM 780 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
2 Điều dưỡng 7720301 DGNLHCM 641 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
3 Răng - Hàm - Mặt 7720501 DGNLHCM 902 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
4 Dược học 7720201 DGNLHCM 884 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
5 Y khoa 7720101 DGNLHCM 934 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
6 Điều dưỡng 7720301 B00 19.65 Tốt nghiệp THPT
7 Y học cổ truyền 7720115 B00 23.75 Tốt nghiệp THPT
8 Răng - Hàm - Mặt 7720501_A B00 25.55 Tốt nghiệp THPT
9 Răng - Hàm - Mặt 7720501 B00 26.05 Tốt nghiệp THPT
10 Dược học 7720201_A A00, B00 23.55 Tốt nghiệp THPT
11 Dược học 7720201 A00, B00 25.12 Tốt nghiệp THPT
12 Y khoa 7720101 B00 26.15 Tốt nghiệp THPT
13 Y khoa 7720101_A B00 25.25 Tốt nghiệp THPT; Kết hợp chứng chỉ Tiếng Anh
14 Y học cổ truyền 7720115_A B00 22.65 Tốt nghiệp THPT

Tin tức mới nhất