Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 21, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Răng - Hàm - Mặt năm 2021

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Phan Châu Trinh 7720501 A00, B00, D90, A16 22 Điểm thi TN THPT
2 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7720501 A00, B00, D90, A16 22
3 Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng 7720501 A00, B00, D90, D07 22 Điểm thi TN THPT
4 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7720501 A00, B00, D07, D08 24 Điểm thi TN THPT
5 Đại Học Phan Châu Trinh 7720501 A00, B00, D90, A16, XDHB 24 Xét học bạ
6 Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội 7720501 A00, B00, A02 24 Điểm thi TN THPT
7 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7720501 A00, B00, D07, D08, XDHB 24 Xét học bạ
8 Đại Học Trà Vinh 7720501 B00 25.65
9 Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên 7720501 B00, D07, D08 26.25 Điểm TN THPT
10 Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng 7720501 B00 26.55 TO>=8.8; SI>=9.0; TTNV<=2

Tin tức mới nhất