Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 29, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận năm 2023

Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận điểm chuẩn 2023 - NLU điểm chuẩn 2023

Dưới đây là điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận (NLU)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị kinh doanh 7340101N DGNLHCM 700 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
2 Kế toán 7340301N DGNLHCM 700 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
3 Thú y 7640101N DGNLHCM 700 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
4 Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo 7519007N DGNLHCM 700 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
5 Công nghệ thông tin 7480201N DGNLHCM 700 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
6 Ngôn ngữ Anh 7220201N DGNLHCM 700 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
7 Tài nguyên và du lịch sinh thái 7859002N DGNLHCM 700 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Tin tức mới nhất