Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 21, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Thú y năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Thành Đông 7640101 A00, B00, B02 14 TN THPT
2 Đại học Kinh Tế Nghệ An 7640101 A00, B00, A01, D01 14 Điểm thi TN THPT
3 Đại Học Cửu Long 7460101 A00, B00, B03, A01 15 TN THPT
4 Đại Học Hà Tĩnh 7640101 A00, B00, D07, A09 15 Điểm thi TN THPT
5 Đại Học Hà Tĩnh 7640101 A00, B00, B03, D07, XDHB 15 Học bạ
6 Đại Học Trà Vinh 7640101 B00, D90, D08, A02 15 TN THPT
7 Đại Học Tây Nguyên 7640101 B00, B08, D13, A02 15 Điểm thi TN THPT
8 Đại học Kinh Tế Nghệ An 7640101 A00, B00, A01, D01 15 Học bạ
9 Đại học Nông Lâm Bắc Giang 7640101 A00, B00, A01, D01 15 TN THPT
10 Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên 7640101 A00, B00, C02, D01 15.5 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất