Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 15, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Thú y năm 2021

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại học Kinh Tế Nghệ An 7640101 A00, B00, A01, D01 14
2 Đại Học Hà Tĩnh 7640101 A00, B00, D07, A09 15 Điểm thi TN THPT
3 Đại Học Tây Nguyên 7640101 B00, B08, D13, A02 15 Điểm thi TN THPT
4 Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) 7640101 A00, B00, B08, A16 15 Điểm thi TN THPT
5 Đại Học Đông Đô 7640101 A00, B00, A01, D01 15 Điểm thi TN THPT
6 Đại Học Thành Đông 7640101 A00, B00, B02 15 Điểm thi TN THPT
7 Đại học Nông Lâm Bắc Giang 7640101 A00, B00, A01, D01 15 Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT
8 Đại Học Tây Đô 7640101 B00, C02, A06, B02 15
9 Đại Học Trà Vinh 7640101 B00, D90, D08, A02 15
10 Đại Học Hà Tĩnh 7640101 A00, B00, B03, D07, XDHB 15 Học bạ

Tin tức mới nhất