Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 15, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Thú y năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) 7640101 A00, B00, B08, A16 15 Tốt nghiệp THPT
2 Đại học Công nghệ Miền Đông 7640101 A00, B00, D07, C08 15 Bác sĩ thú y; Tốt nghiệp THPT
3 Đại Học Lâm Nghiệp (Cơ sở 2) - Phân hiệu Đồng Nai 7640101 A00, B00, D01, C15 16 Tốt nghiệp THPT
4 Đại Học Nông Lâm TPHCM 7640101G A00, B00, D07, D08 16 Phân hiệu Gia Lai; Tốt nghiệp THPT
5 Đại Học Nông Lâm TPHCM 7640101N A00, B00, D07, D08 16 Phân hiệu Ninh Thuận; Tốt nghiệp THPT
6 Đại học Kinh Tế Nghệ An 7640101 A00, B00, A01, D01, XDHB 16 Học bạ; Bác sĩ Thú y
7 Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế 7640101 A00, B00, D08, A02 18 Tốt nghiệp THPT
8 Đại học Công Nghệ TPHCM Thú y 7640101 A00, B00, D07, C08 18 TN THPT
9 Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) 7640101 A00, B00, B08, A16, XDHB 18 Học bạ
10 Đại học Công nghệ Miền Đông 7640101 A00, B00, D07, C08, XDHB 18 CN: Bác sĩ thú y; Xét học bạ

Tin tức mới nhất