Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 23, 2023

Scroll to top

Top

Khối D23 điểm chuẩn các ngành và trường khối D23

Đánh giá
Khối D23 bao gồm 3 môn thi: Toán, Hóa học và Tiếng Nhật. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D23:
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại học Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, D07, D28, D23 20 Điểm thi TN THPT, Điểm thi môn ngoại ngữ (tiếng Anh/Nhật) trong kì thi THPT đạt từ 6 trở lên hoặc kết quả học tập môn ngoại ngữ từng kỳ đạt từ 7.0 trở lên hoặc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương.
2 Đại học Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội 7620122 Nông nghiệp A00, B00, D07, D08, D23, D33 20 Điểm thi TN THPT, Điểm thi môn ngoại ngữ (tiếng Anh/Nhật) trong kì thi THPT đạt từ 6 trở lên hoặc kết quả học tập môn ngoại ngữ từng kỳ đạt từ 7.0 trở lên hoặc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương.
3 Trường Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 7480210 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24 20 Điểm thi TN THPT, Công nghệ thông tin ứng dụng
4 Trường Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 7480209 Công nghệ tài chính A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24 20 Điểm thi TN THPT, Công nghệ tài chính và kinh doanh số
5 Trường Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 7520139 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24 20 Điểm thi TN THPT, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics
6 Đại học Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội 7480204 Khoa học và Kỹ thuật máy tính A00, A01, D07, D08, D28, D23, D33 20.6 Điểm thi TN THPT, Điểm thi môn ngoại ngữ (tiếng Anh/Nhật) trong kì thi THPT đạt từ 6 trở lên hoặc kết quả học tập môn ngoại ngữ từng kỳ đạt từ 7.0 trở lên hoặc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương.
7 Trường Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 7510306 Tự động hóa hệ thống điện A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24 22 Điểm thi TN THPT, ngành Tự động hóa và Tin học
8 Trường Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 7340303 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24 22.5 Điểm thi TN THPT
9 Trường Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24 22.5 Điểm thi TN THPT
10 Trường Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 7340125 Phân tích dữ liệu kinh doanh A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24 23.5 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất