Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 23, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại học Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2022

Đánh giá

Đại học Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội điểm chuẩn 2022 - VJU điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội (VJU)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Nhật Bản học 7310613 A01, D01, D14, D28, D78, D06, D81, D63 21.5 Điểm thi TN THPT, Điểm thi môn ngoại ngữ (tiếng Anh/Nhật) trong kì thi THPT đạt từ 6 trở lên hoặc kết quả học tập môn ngoại ngữ từng kỳ đạt từ 7.0 trở lên hoặc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương.
2 Khoa học và Kỹ thuật máy tính 7480204 A00, A01, D07, D08, D28, D23, D33 20.6 Điểm thi TN THPT, Điểm thi môn ngoại ngữ (tiếng Anh/Nhật) trong kì thi THPT đạt từ 6 trở lên hoặc kết quả học tập môn ngoại ngữ từng kỳ đạt từ 7.0 trở lên hoặc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương.
3 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, D07, D28, D23 20 Điểm thi TN THPT, Điểm thi môn ngoại ngữ (tiếng Anh/Nhật) trong kì thi THPT đạt từ 6 trở lên hoặc kết quả học tập môn ngoại ngữ từng kỳ đạt từ 7.0 trở lên hoặc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương.
4 Nông nghiệp 7620122 A00, B00, D07, D08, D23, D33 20 Điểm thi TN THPT, Điểm thi môn ngoại ngữ (tiếng Anh/Nhật) trong kì thi THPT đạt từ 6 trở lên hoặc kết quả học tập môn ngoại ngữ từng kỳ đạt từ 7.0 trở lên hoặc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương.

Tin tức mới nhất