Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | December 7, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại học Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2022

Đánh giá

Đại học Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội điểm chuẩn 2022 - VJU điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội (VJU)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Nhật Bản học 7310613 A01, D01, D14, D28, D78, D06, D81, D63 21.5 Điểm thi TN THPT, Điểm thi môn ngoại ngữ (tiếng Anh/Nhật) trong kì thi THPT đạt từ 6 trở lên hoặc kết quả học tập môn ngoại ngữ từng kỳ đạt từ 7.0 trở lên hoặc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương.
2 Khoa học và Kỹ thuật máy tính 7480204 A00, A01, D07, D08, D28, D23, D33 20.6 Điểm thi TN THPT, Điểm thi môn ngoại ngữ (tiếng Anh/Nhật) trong kì thi THPT đạt từ 6 trở lên hoặc kết quả học tập môn ngoại ngữ từng kỳ đạt từ 7.0 trở lên hoặc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương.
3 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, D07, D28, D23 20 Điểm thi TN THPT, Điểm thi môn ngoại ngữ (tiếng Anh/Nhật) trong kì thi THPT đạt từ 6 trở lên hoặc kết quả học tập môn ngoại ngữ từng kỳ đạt từ 7.0 trở lên hoặc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương.
4 Nông nghiệp 7620122 A00, B00, D07, D08, D23, D33 20 Điểm thi TN THPT, Điểm thi môn ngoại ngữ (tiếng Anh/Nhật) trong kì thi THPT đạt từ 6 trở lên hoặc kết quả học tập môn ngoại ngữ từng kỳ đạt từ 7.0 trở lên hoặc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương.