Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | November 24, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công nghệ đa phương tiện năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Hòa Bình 7329001 A00, A01, D01, C01, XDHB 15 Học bạ
2 Đại Học Hòa Bình 7329001 A00, A01, D01, C01 15 Điểm thi TNTHPT
3 Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) 7329001 A00, A01, D01 24.25 TTNV<=8, Điểm thi TN THPT
4 Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 7329001 A00, A01, XDHB 24.75 Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤1
5 Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) 7329001 A00, A01, D01 26.45 TTNV<=3, Điểm thi TN THPT