Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | April 25, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công nghệ đa phương tiện năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) 7329001 DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD 16
2 Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 7320113 DGTD 16.82 Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội
3 Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) 7329001 DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD 17.65
4 Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) 7329001 A00, A01, D01, XDHB 22.53 Xét tuyển kết hợp
5 Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) 7329001 A00, A01, D01 24.05 Tốt nghiệp THPT
6 Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 7329001 A00, A01 24.63 Toán >8.20; Toán =8.20 và TTNV<=3; Tốt nghiệp THPT
7 Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) 7329001 A00, A01, D01 25.89 Tốt nghiệp THPT
8 Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) 7329001 A00, A01, D01, XDHB 26.77 Xét tuyển kết hợp

Tin tức mới nhất