Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 22, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) năm 2022

Đánh giá

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) điểm chuẩn 2022 - PTIT điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) (PTIT)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01 25.1 TTNV<=2, Điểm thi TN THPT
2 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 A00, A01 25.6 TTNV<=3, Điểm thi TN THPT
3 Truyền thông đa phương tiện 7320104 A00, A01, D01 26.2 TTNV<=1, Điểm thi TN THPT
4 Công nghệ đa phương tiện 7329001 A00, A01, D01 26.45 TTNV<=3, Điểm thi TN THPT
5 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, D01 26.35 TTNV<=3, Điểm thi TN THPT
6 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01 25.55 TTNV=1, Điểm thi TN THPT
7 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01 27.25 TTNV=1, Điểm thi TN THPT
8 An toàn thông tin 7480202 A00, A01 26.7 TTNV<=3, Điểm thi TN THPT
9 Kế toán 7340301 A00, A01, D01 25.35 TTNV<=8, Điểm thi TN THPT
10 Marketing 7340115 A00, A01, D01 26.1 TTNV<=2, Điểm thi TN THPT
11 Công nghệ tài chính 7340208 A00, A01 25.85 TTNV<=6, Điểm thi TN THPT
12 Khoa học máy tính 7480101 A00, A01 26.9 TTNV<=2, Điểm thi TN THPT
13 Báo chí 7320101 A00, A01, D01 24.4 TTNV<=3, Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất