Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | December 6, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) năm 2022

Đánh giá

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) điểm chuẩn 2022 - PTIT điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) (PTIT)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01 19 TTNV<=2, Điểm thi TN THPT
2 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 A00, A01 21 TTNV<=3, Điểm thi TN THPT
3 Công nghệ đa phương tiện 7329001 A00, A01, D01 24.25 TTNV<=8, Điểm thi TN THPT
4 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01 21.7 TTNV<=3, Điểm thi TN THPT
5 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01 25.85 TTNV<=7, Điểm thi TN THPT
6 An toàn thông tin 7480202 A00, A01 25.05 TTNV<=7, Điểm thi TN THPT
7 Kế toán 7340301 A00, A01, D01 22.9 TTNV<=7, Điểm thi TN THPT
8 Marketing 7340115 A00, A01, D01 24.85 TTNV<=7, Điểm thi TN THPT
9 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 A00, A01 19.05 TTNV=1, Điểm thi TN THPT
10 IoT (Internet vạn vật) 7520208 A00, A01 20.7 TTNV=1, Điểm thi TN THPT