Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 22, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công nghệ truyền thông năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7320106 A00, A01, D01, C01 16 Tốt nghiệp THPT
2 Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM Công nghệ truyền thông 7320106 A00, A01, D01, C00 18 Tốt nghiệp THPT
3 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7320106 A00, A01, D01, C01, XDHB 18 Xét học bạ
4 Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM Công nghệ truyền thông 7320106 A00, A01, D01, C00, XDHB 18 Xét học bạ
5 Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM Công nghệ truyền thông 7320106 DGNLHCM 600 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM