Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 22, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kiến trúc năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại học Nam Cần Thơ 7580101 A00, D01, V00, V01, XDHB 0
2 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7580101 XDHB 6 Điểm học bạ lớp 12
3 Đại Học Việt Đức 7580101 A00, A01, V00, V02, XDHB 7.5 Học bạ
4 Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) 7580102 A00, D01, C15, V01 15 Kiến trúc cảnh quan; Tốt nghiệp THPT
5 Đại học Nam Cần Thơ 7580101 A00, D01, V00, V01 15 Tốt nghiệp THPT
6 Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng 7580101 A00, D01, V00, V01 15 Tốt nghiệp THPT
7 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7580101 H00, V00, V01, H07 15 Tốt nghiệp THPT
8 Đại Học Bình Dương 7580101 A00, A09, V00, V01, XDHB 15 Xét học bạ Cơ sở chính
9 Đại Học Bình Dương 7580101 A00, A09, V00, V01 15 Điểm thi TN THPT Cơ sở chính
10 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7580101 V00, V01, H02 16 Tốt nghiệp THPT; Môn thi chính nhân hệ số 2, Quy về thang điểm 30 theo công thức: (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4