Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | December 9, 2022

Scroll to top

Top

Khối C15 điểm chuẩn các ngành và trường khối C15

Đánh giá
Khối C15 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Toán và Khoa học xã hội. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối C15: