Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 14, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật địa chất năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Mỏ Địa Chất 7520501 A00, A01, D01, C04 16 Tốt nghiệp THPT
2 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM Kỹ thuật Địa chất 7440201 A00, B00, A01, D07 17 Tốt nghiệp THPT
3 Đại Học Mỏ Địa Chất 7520501 A00, A01, D01, C04, XDHB 18 Học bạ
4 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM Kỹ thuật Địa chất 7520501 DGNLHCM 600 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM