Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 20, 2022

Scroll to top

Top

Khối C04 điểm chuẩn các ngành và trường khối C04

1/5 - (1 lượt đánh giá)
Khối C04 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Toán, Địa lí. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối C04:
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Gia Định 7340101 Quản trị kinh doanh A00, D01, C04, A09, XDHB 5.5 Học bạ
Tổng điểm trung bình (điểm trung bình lớp 10 + điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3
2 Đại Học Gia Định 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00, D01, C04, A09 5.5 Học bạ
Tổng điểm trung bình (điểm trung bình lớp 10 + điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3
3 Đại Học Gia Định 7340301 Kế toán A00, D01, C04, A09, XDHB 5.5 Học bạ
Tổng điểm trung bình (điểm trung bình lớp 10 + điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3
4 Đại Học Gia Định 734115 Quản trị khách sạn A00, A01, D01, C04, XDHB 5.5 Học bạ
Tổng điểm trung bình (điểm trung bình lớp 10 + điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3
5 Đại Học Cửu Long 7340121 Kinh doanh thương mại A00, A01, D01, C04, XDHB 6 Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0
6 Đại Học Cửu Long 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00, A01, D01, C04, XDHB 6 Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0
7 Đại Học Cửu Long 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, C04, XDHB 6 Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0
8 Đại Học Cửu Long 7340301 Kế toán A00, A01, D01, C04, XDHB 6 Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0
9 Đại Học Cửu Long 7210403 Thiết kế đồ họa A00, A01, D01, C04, XDHB 6 Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0
10 Đại Học Phan Thiết 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00, A01, D01, C04 14

Tin tức mới nhất