Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 15, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Toán kinh tế năm 2021

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Tài Chính Marketing 7310108 A00, A01, D01, D96 21.25 Điểm thi TN THPT
2 Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM Toán kinh tế 7310108_413CA A00, A01, D01, D07 23.4 Điểm thi TN THPT
CLC bằng Tiếng Anh
3 Đại Học Kinh Tế TPHCM 7310108 A00, A01, D01, D07 25.2 Điểm thi TN THPT
4 Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM Toán kinh tế 7310108_413C A00, A01, D01 25.35 Điểm thi TN THPT
CLC
5 Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM 7310108_413 A00, A01, D01 25.75 Điểm thi TN THPT
6 Đại Học Tài Chính Marketing 7310108 A00, A01, D01, XDHB, D96 26.5 chuyên ngành Tài chính định lượng
Học bạ
7 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Toán kinh tế 7310108 A00, A01, D01, D07 27.4 Điểm thi TN THPT
8 Đại Học Tài Chính Marketing 7310108 DGNL 800 chuyên ngành Tài chính định lượng
9 Đại Học Kinh Tế TPHCM 7310108 DGNL 870

Tin tức mới nhất