Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 23, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Điều Dưỡng Nam Định năm 2023

Đại Học Điều Dưỡng Nam Định điểm chuẩn 2023 - NDUN điểm chuẩn 2023

 Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Điều dưỡng 7720301 B00, D01, D07, D08 19 Tốt nghiệp THPT
2 Hộ sinh 7720302 B00, D01, D07, D08 19 Tốt nghiệp THPT
3 Điều dưỡng 7720301 B00, B08, D01, D07, XDHB 19 học bạ
4 Hộ sinh 7720302 B00, B08, D01, D07, XDHB 19 học bạ
5 Dinh dưỡng 7720401 B00, B08, D01, D07, XDHB 15 học bạ
6 Dinh dưỡng 7720401 B00, B08, D01, D07 15.3 Tốt nghiệp THPT