Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | April 25, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2023

Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội điểm chuẩn 2023 - VNU - UED điểm chuẩn 2023

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội (VNU - UED)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Khoa học giáo dục GD3 A00, B00, D01, C00 20.5 Khoa học Giáo dục và Khác (Gồm 5 ngành: Khoa học Giáo dục; Quản trị Chất lượng Giáo dục; Quản trị trường học; Quản trị Công nghệ Giáo dục; Tham vấn học đường); Tốt nghiệp THPT
2 Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên GD1 A00, B00, A01, D01 25.58 Sư phạm Toán và Khoa học Tự nhiên (Gồm 5 ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học Tự nhiên); Tốt nghiệp THPT
3 Sư phạm Ngữ văn và Lịch sử GD2 D01, C00, D14, D15 27.17 Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý ( Gồm 3 ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử và Địa lý); Tốt nghiệp THPT
4 Giáo dục Tiểu học GD4 A00, B00, D01, C00 27.47 Tốt nghiệp THPT
5 Giáo dục Mầm non GD5 A00, B00, D01, C00 25.39 Tốt nghiệp THPT

Tin tức mới nhất