Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 20, 2022

Scroll to top

Top

Khối D14 điểm chuẩn các ngành và trường khối D14

Đánh giá
Khối D14 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Lịch sửTiếng Anh. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D14:
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Mở TPHCM Ngôn ngữ Anh 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D14, D78 0 HSG+ CCNN
2 Đại Học Gia Định 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D96, D14, D15, XDHB 5.5 Học bạ
Tổng điểm trung bình (điểm trung bình lớp 10 + điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3
3 Đại Học Cửu Long 7220101 Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam D01, C00, D14, D15, XDHB 6 Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0
4 Đại Học Cửu Long 7310608 Đông phương học A01, D01, C00, D14, XDHB 6 Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0
5 Đại Học Cửu Long 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D14, D15, XDHB 6 Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0
6 Đại Học Thái Bình Dương 7310608 Đông phương học D01, C00, D14, C20, XDHB 6 Học bạ
7 Đại Học Thái Bình Dương 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D66, D84, XDHB 6 Học bạ
8 Đại Học Thái Bình Dương 7810101 Du lịch D01, C00, D14, C20, XDHB 6 Học bạ
9 Đại Học Thái Bình Dương 7380101 Luật D01, C00, D14, C20, XDHB 6 Học bạ
10 Đại Học Nha Trang 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D14, D15, XDHB 7.4 Xét học bạ

Tin tức mới nhất