Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | August 12, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Bắc) năm 2022

Đánh giá

Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Bắc) điểm chuẩn 2022 - ĐHKTHCCAND điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Bắc) (ĐHKTHCCAND)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!