Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 30, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Bắc) năm 2022

Đánh giá

Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Bắc) điểm chuẩn 2022 - ĐHKTHCCAND điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Bắc) (ĐHKTHCCAND)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND 7480200 A00 19.5 Đối với Nam
2 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND 7480200 A01 19.3 Đối với Nam
3 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND 7480200 A00 21.84 Đối với Nữ
4 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND 7480200 A01 24.74 Đối với Nữ

Tin tức mới nhất