Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 22, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương năm 2023

Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương điểm chuẩn 2023 - HMTU điểm chuẩn 2023

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương:
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kỹ thuật phục hồi chức năng 7720603 B00, XDHB 21 học bạ
2 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 DGNLQGHN 100 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội
3 Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602 DGNLQGHN 100 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội
4 Điều dưỡng 7720301 B00, XDHB 21 học bạ
5 Y khoa 7720101 DGNLQGHN 120 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội
6 Kỹ thuật phục hồi chức năng 7720603 DGNLQGHN 100 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội
7 Điều dưỡng 7720301 DGNLQGHN 100 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội

Tin tức mới nhất