Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 23, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) năm 2022

Đánh giá

Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) điểm chuẩn 2022 - FTU2 điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Ngoại Thương (phía Nam)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kinh tế TC12 DGNLQGHN 28.1 Kinh tế đối ngoại
2 Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán TC13 DGNLQGHN 28 Quản trị kinh doanh quốc tế
3 Kế toán , Tài chính - Ngân hàng TC14 DGNLQGHN 28.1 Tài chính quốc tế
4 Kế toán , Tài chính - Ngân hàng TC15 DGNLQGHN 28 Kế toán - Kiểm toán
5 Kinh tế NTS01 A00, A01, D01, D07, D06 28.25 Nhóm ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Điểm thi TN THPT
Các tổ hợp khác chênh lệch giảm 0,5 so với khối A00
6 Kế toán , Tài chính - Ngân hàng NTS02 A00, A01, D01, D07, D06 28.25 Nhóm ngành Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Tài chính - Ngân hàng, Marketing
Điểm thi TN THPT, Các tổ hợp khác chênh lệch giảm 0,5 so với khối A00

Tin tức mới nhất