Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | July 11, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) năm 2023

Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) điểm chuẩn 2023 - FTU2 điểm chuẩn 2023

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Ngoại Thương (phía Nam)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kinh tế TC12 DGNLHCM, DGNLQGHN 28.1 Kinh tế đối ngoại; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
2 Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán TC13 DGNLHCM, DGNLQGHN 28 Quản trị kinh doanh quốc tế; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
3 Kế toán , Tài chính - Ngân hàng TC14 DGNLHCM, DGNLQGHN 28 Tài chính quốc tế; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
4 Kế toán , Tài chính - Ngân hàng TC15 DGNLHCM, DGNLQGHN 28 Kế toán - Kiểm toán; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
5 Kinh tế NTS01 A00, A01, D01, D07, D06 27.6 Nhóm ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Điểm thi TN THPT Các tổ hợp khác chênh lệch giảm 0,5 so với khối A00
6 Kế toán , Tài chính - Ngân hàng NTS02 A00, A01, D01, D07, D06 27.8 Nhóm ngành Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Tài chính - Ngân hàng, Marketing Điểm thi TN THPT, Các tổ hợp khác chênh lệch giảm 0,5 so với khối A00

Tin tức mới nhất