Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 22, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kinh tế năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Hoa Sen 7310113 A00, A01, D01, D03, D09, XDHB 6 Xét học bạ, Kinh tế thể thao
2 Đại Học Dân Lập Phương Đông 7580301 A00, A01, D01, C01, XDHB 6.5 Phương thức điểm học bạ THPT: Mã L12
3 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Kinh tế và Quản lý 528 XDHB 8.24 Học bạ
4 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Quản lý kinh tế 527 XDHB 8.76 Xét tuyển học bạ
5 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Kinh tế và Quản lý 529 XDHB 8.77 Học bạ
6 Đại Học Hải Phòng 7310101 A00, A01, D01, C01 14 điểm thi TN THPT
7 Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai 7310101 A00, A01, D10, C04, XDHB 14.5 Xét học bạ
8 Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai 7310101 A00, A01, D10, C04 14.5 Điểm thi TN THPT
9 Học Viện Quản Lý Giáo Dục 7310101 A00, A01, D01, D10 15 Điểm thi TN THPT
10 Đại Học Dân Lập Phương Đông 7580301 A00, A01, D01, C01 15 Kinh tế xây dựng, Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất