Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 24, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kinh tế năm 2021

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Nha Trang 7310101 A00, D01, D96, D07, XDHB 6.1 Xét học bạ
2 Đại Học Nha Trang 7310105 A01, D01, D96, D07, XDHB 6.7 Xét học bạ
3 Học Viện Chính Sách và Phát Triển 7310106 A00, A01, D01, D07, XDHB 8.3 8.3 thang 10
24.9 thang 30
4 Học Viện Chính Sách và Phát Triển 7310101 A00, A01, D01, C01, XDHB 8.3 8.3 thang 10
24.9 thang 30
5 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Kinh tế chính trị 7310102 XDHB 8.5 Kinh tế chính trị
Học bạ
6 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Kinh tế và Quản lý 529 XDHB 8.75 Kinh tế và quản lí
Học bạ
7 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Kinh tế và Quản lý 528 XDHB 8.8 Kinh tế và Quản lí (chất lượng cao)
Học bạ
8 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Quản lý kinh tế 527 XDHB 8.9 Quản lí kinh tế
Học bạ
9 Đại học Kinh Tế Nghệ An 7310101 A00, B00, A01, D01 14
10 Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai 7310101 A00, A01, C04, D10 14.5

Tin tức mới nhất