Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | July 21, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kế toán , Tài chính - Ngân hàng năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Ngoại Thương (Cơ sở phía Bắc) NTH03 A00, A01, D01, D07, D03, D04, D06, D02 27.45 Điểm thi TN THPT, Các tổ hợp khác chênh lệch giảm 0,5 so với khối A00
2 Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) NTS02 A00, A01, D01, D07, D06 27.8 Nhóm ngành Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Tài chính - Ngân hàng, Marketing Điểm thi TN THPT, Các tổ hợp khác chênh lệch giảm 0,5 so với khối A00
3 Đại Học Ngoại Thương (Cơ sở phía Bắc) Phân tích và Đầu tư tài chính TC5-2 DGNLHCM, DGNLQGHN 27.8 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
4 Đại Học Ngoại Thương (Cơ sở phía Bắc) Ngân hàng TC5-1 DGNLHCM, DGNLQGHN 27.8 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
5 Đại Học Ngoại Thương (Cơ sở phía Bắc) Tài chính quốc tế TC5 DGNLHCM, DGNLQGHN 27.8 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
6 Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) TC15 DGNLHCM, DGNLQGHN 28 Kế toán - Kiểm toán; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
7 Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) TC14 DGNLHCM, DGNLQGHN 28 Tài chính quốc tế; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
8 Đại Học Ngoại Thương (Cơ sở phía Bắc) Kế toán - Kiểm toán TC6 DGNLHCM, DGNLQGHN 28 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Tin tức mới nhất