Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | December 7, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kế toán , Tài chính - Ngân hàng năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Ngoại Thương (Cơ sở phía Bắc) Kế toán - Kiểm toán NTH08 A00, A01, D01, D07 23.5 Kế toán, Điểm thi TN THPT
2 Đại Học Ngoại Thương (Cơ sở phía Bắc) Ngân hàng NTH03 A00, A01, D01, D07, D03, D04, D06, D02 27.8 Điểm thi TN THPT, Các tổ hợp khác chênh lệch giảm 0,5 so với khối A00
3 Đại Học Ngoại Thương (Cơ sở phía Bắc) Tài chính quốc tế TC5 DGNLQGHN 27.9
4 Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) TC15 DGNLQGHN 28 Kế toán - Kiểm toán
5 Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) TC14 DGNLQGHN 28.1 Tài chính quốc tế
6 Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) NTS02 A00, A01, D01, D07, D06 28.25 Nhóm ngành Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Tài chính - Ngân hàng, Marketing
Điểm thi TN THPT, Các tổ hợp khác chênh lệch giảm 0,5 so với khối A00