Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 23, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Phú Yên năm 2022

Đánh giá

Đại Học Phú Yên điểm chuẩn 2022 - PYU điểm chuẩn 2022

 Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Phú Yên
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, A01, D01, C00, XDHB 22 Học bạ
2 Sư phạm Toán học 7140209 A00, B00, A01, D01, XDHB 24 Học bạ
3 Giáo dục Mầm non 7140201 M00, M09, XDHB 23.5 Học bạ
4 Sư phạm Ngữ văn 7140217 D01, C00, D14, XDHB 25 Học bạ
5 Sư phạm Tin học 7140210 A00, A01, D01, XDHB 21 Học bạ
6 Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, A01, D01, C00 21.6 Điểm thi TN THPT
7 Sư phạm Toán học 7140209 A00, B00, A01, D01 23 Điểm thi TN THPT
8 Giáo dục Mầm non 7140201 M00, M09 23.45 Điểm thi TN THPT
9 Sư phạm Ngữ văn 7140217 D01, C00, D14 19 Điểm thi TN THPT
10 Sư phạm Tin học 7140210 A00, A01, D01 21 Điểm thi TN THPT
11 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, XDHB 17 Học bạ
12 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D14, D10, XDHB 17 Học bạ
13 Việt Nam học 7310630 D01, C00, D14, XDHB 17 Học bạ

Tin tức mới nhất