Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | April 25, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2023

Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum điểm chuẩn 2023 - UDCK điểm chuẩn 2023

Dưới đây là điểm chuẩn Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum (UDCK)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, A04 15 Tốt nghiệp THPT
2 Quản lý nhà nước 7310205 A00, D01, C00, A09 15 Tốt nghiệp THPT
3 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, D01, C00, A09 15 Tốt nghiệp THPT
4 Luật 7380107 A00, D01, C00, A09 15 Luật kinh tế; Tốt nghiệp THPT
5 Kế toán 7340301 A00, D01, C00, A09 15 Tốt nghiệp THPT
6 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A02, B02, A04, XDHB 15 Học bạ
7 Quản lý nhà nước 7310205 D15, A09, D10, C14, XDHB 15 Học bạ
8 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, D01, C04, D10, XDHB 15 Học bạ
9 Luật 7380107 D15, A09, D10, C14, XDHB 15 Học bạ; Chuyên ngành Luật kinh tế
10 Kế toán 7340301 A00, D01, C04, D10, XDHB 15 Học bạ
11 Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, D01, C00 23 Tốt nghiệp THPT
12 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, D01, C00, A09 15 Tốt nghiệp THPT
13 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, D01, C04, D10, XDHB 15 Học bạ

Tin tức mới nhất