Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 23, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Bảo hộ lao động năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Mỏ Địa Chất 7850202 DGTD 14 An toàn, Vệ sinh lao động; Đánh giá tư duy ĐHBKHN
2 Đại Học Mỏ Địa Chất 7850202 A00, B00, A01, D01 15 An toàn, Vệ sinh lao động; Điểm thi TN THPT
3 Đại Học Công Đoàn 7850201 A00, A01, D01 15.3 Điểm thi TN THPT
4 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7850201 A00, B00, A01, A02 16 Điểm thi TN THPT
5 Đại Học Mỏ Địa Chất 7850202 A00, A01, B00, D01, XDHB 18 An toàn, Vệ sinh lao động, Học bạ
6 Đại Học Tôn Đức Thắng Bảo hộ lao động 7850201 A00 23 Toán*2 Điểm thi TN THPT
7 Đại Học Tôn Đức Thắng Bảo hộ lao động 7850201 D07 27 Xét học bạ Toán*2
8 Đại Học Tôn Đức Thắng Bảo hộ lao động 7850201 B08 27 Xét học bạ Toán*2
9 Đại Học Tôn Đức Thắng Bảo hộ lao động 7850201 DGNLHCM 650

Tin tức mới nhất