Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 22, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Công Đoàn năm 2023

Đại Học Công Đoàn điểm chuẩn 2023 - TUU điểm chuẩn 2023

 Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Công Đoàn
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị nhân lực 7340404 A00, A01, D01 22.7 Tốt nghiệp THPT; TTNV<=8
2 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01 22.8 Tốt nghiệp THPT; TTNV<=4
3 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01 23.2 Tốt nghiệp THPT; TTNV<=2
4 Bảo hộ lao động 7850201 A00, A01, D01 15.15 Tốt nghiệp THPT; TTNV<=1
5 Quan hệ lao động 7340408 A00, A01, D01 17.1 Tốt nghiệp THPT; TTNV<=7
6 Xã hội học 7310301 A01, D01, C00 20 Tốt nghiệp THPT; TTNV<=1
7 Kế toán 7340301 A00, A01, D01 23.15 Tốt nghiệp THPT; TTNV<=16
8 Luật 7380101 A01, D01, C00 23.23 Tốt nghiệp THPT; TTNV<=7
9 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01 22.3 Tốt nghiệp THPT; TTNV<=5
10 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D14, D15, XDHB 26 Học bạ
11 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D14, D15 32 Tốt nghiệp THPT; TTNV<=1; Điểm Tiếng Anh hệ số 2
12 Việt Nam học 731.630 D01, C00, D14, D15, XDHB 21 Học bạ
13 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01, XDHB 25.7 Học bạ
14 Việt Nam học 7310630 D01, C00, D14, D15 16 Tốt nghiệp THPT; TTNV<=1

Tin tức mới nhất