Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 13, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 7480108 DGTD 16.58 Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội
2 Đại Học Công Nghiệp TPHCM 7480108C A00, A01, D90, C01 21.27 Tốt nghiệp THPT; CLC
3 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 7480108D DGNLHCM 22 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
4 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 7480108C DGNLHCM 22.5 CLC tiếng Việt; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
5 Đại Học Công Nghiệp TPHCM 7480108C A00, A01, D90, C01, XDHB 23 Học bạ; Chương trinh CLC
6 Đại Học Công Nghiệp TPHCM 7480108 A00, A01, D90, C01 23.25 Tốt nghiệp THPT
7 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 7480108A DGNLHCM 23.25 CLC tiếng Anh; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
8 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 7510206D A00, A01, D01, D90 23.33 Tốt nghiệp THPT
9 Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 7480108 A00, A01 24.3 Toán>8.00; Toán=8.00 và TTNV=1; Tốt nghiệp THPT
10 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 7480108A A00, A01, D01, D90 24.98 Tốt nghiệp THPT; CLC - Tiếng Anh