Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 21, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Dân số và phát triển năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Đà Lạt 7760104 DGNL 0
2 Đại Học Đà Lạt 7760104 C00, C19, C20, D66, XDHB 0
3 Đại Học Đà Lạt 7760104 DGNLHCM, DGNLQGHN 15 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
4 Đại Học Đà Lạt 7760104 D01, C00, D14, C20 16 Tốt nghiệp THPT
5 Đại Học Đà Lạt 7760104 D01, C00, D14, C20, XDHB 18 Học bạ

Tin tức mới nhất