Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 20, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kinh tế đầu tư năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7310104 A00, D01, C01, C02, XDHB 18 Học bạ
2 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Kinh tế đầu tư 7310104 DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD 21 Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
3 Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 7310104 A00, A01 24.45 Toán >8.40; Toán = 8.40 và TTNV <=3; Tốt nghiệp THPT
4 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Kinh tế đầu tư 7310104 A00, B00, A01, D01 27.5 Tốt nghiệp THPT
5 Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 7310104 A00, A01, D01, XDHB 27.95 Học bạ
6 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7310104 DGNLQGHN 75 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội
7 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7310104 DGNLHCM 650 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Tin tức mới nhất