Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 23, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kinh tế phát triển năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Chính Sách và Phát Triển 7310105 DGNLQGHN 17.5 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội
2 Đại Học Nha Trang 7310105 A01, D01, D96, D07 20 Tốt nghiệp THPT
3 Học Viện Chính Sách và Phát Triển 7310105 A00, A01, D01, C02 24.5 Tốt nghiệp THPT
4 Học Viện Chính Sách và Phát Triển 7310105 A00, A01, D01, C02, XDHB 27.3 học bạ
5 Đại Học Nha Trang 7310105 DGNLHCM 600 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM