Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 21, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Chính Sách và Phát Triển năm 2022

5/5 - (1 lượt đánh giá)

Học Viện Chính Sách và Phát Triển điểm chuẩn 2022 - APD điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Học Viện Chính Sách và Phát Triển
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kinh tế phát triển 7310105 D01, D96, D90, A16 24.45 TN THPT
2 Quản lý nhà nước 7310205 A00, A01, D01, C02 24.2 TN THPT
3 Kinh tế 7380107 A00, A01, D01, D09 27 Luật Kinh tế TN THPT
4 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01, C01, XDHB 24.2 TN THPT
5 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D07 24.5 TN THPT
6 Kinh tế 7310106 A00, A01, D01, D07 24.7 Kinh tế quốc tế TN THPT
7 Kinh tế phát triển 7310105 DGNLQGHN 17.05
8 Tài chính - Ngân hàng 7340201 DGNLQGHN 17.65
9 Quản trị kinh doanh 7340101 DGNLQGHN 18.5
10 Quản lý nhà nước 7310205 DGNLQGHN 17.05
11 Kinh tế 7310106 DGNLQGHN 18.5 Kinh tế quốc tế
12 Kinh tế 7310101 DGNLQGHN 18
13 Kế toán 7340301 DGNLQGHN 18.15
14 Kinh tế 7310109 DGNLQGHN 17.05 Kinh tế số
15 Ngôn ngữ Anh 7220201 DGNLQGHN 17.05
16 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, C01 25 TN THPT
17 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D07, D10 30.8 TN THPT
18 Kinh tế 7310109 A00, A01, D01, C00 24.6 Kinh tế số TN THPT

Tin tức mới nhất