Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 15, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Chính Sách và Phát Triển năm 2021

STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kinh tế phát triển 7310105 D01, D96, D90, A16, XDHB 8 8 thang 10
24 thang 30
2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D07, XDHB 8.3 8.3 thang 10
24.9 thang 30
3 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, C01, XDHB 8.5 8.5 thang 10
25.5 thang 30
4 Quản lý nhà nước 7310205 A00, A01, D01, C02, XDHB 7.3 7.3 thang 10
21.9 thang 30
5 Kinh tế 7310106 A00, A01, D01, D07, XDHB 8.3 8.3 thang 10
24.9 thang 30
6 Luật 7380107 A00, A01, D01, D09, XDHB 8.2 8.2 thang 10
24.6 thang 30
7 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01, C01, XDHB 8.3 8.3 thang 10
24.9 thang 30

Tin tức mới nhất