Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 24, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Lưu trữ học năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Nội Vụ 7320303, 7320303-01 D01 15 Điểm thi TN THPT - chuyên ngành Văn thư - lưu trữ
2 Đại Học Nội Vụ 7320303; 7320303-01 C00 17 Điểm thi TN THPT - chuyên ngành Văn thư - lưu trữ
3 Đại Học Nội Vụ 7320303; 7320303-01 C19, C20 18 Điểm thi TN THPT - chuyên ngành Văn thư - lưu trữ
4 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM 7320303 D01, D14, D15 21.25 Điểm TN THPT
5 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM 7320303 C00 21.75 Điểm TN THPT
6 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHX09 D83 22 Điểm thi TN THPT
7 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHX09 D04 22 Điểm thi TN THPT
8 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHX09 D01 22.5 Điểm thi TN THPT
9 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHX09 A01 22.5 Điểm thi TN THPT
10 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHX09 D78 23.5 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất