Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 22, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Lưu trữ học năm 2021

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Nội Vụ 7320303, 7320303-01 D01 15.5 Điểm thi TN THPT - chuyên ngành văn thư - lưu trữ.
2 Đại Học Nội Vụ 7320303; 7320303-01 C00 17.5 Điểm thi TN THPT - chuyên ngành văn thư - lưu trữ
3 Đại Học Nội Vụ 7320303; 7320303-01 C19, C20 18.5 Điểm thi TN THPT - chuyên ngành Văn thư - lưu trữ
4 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHX09 D83 22.6 Điểm thi TN THPT
5 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHX09 A01 22.7 Điểm thi TN THPT
6 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM 7320303 D01, D14 24.2 Điểm thi TN THPT
7 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHX09 D04, D06 24.4 Điểm thi TN THPT
8 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHX09 D01 24.6 Điểm thi TN THPT
9 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM 7320303 C00 24.8 Điểm thi TN THPT
10 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHX09 D78 25 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất