Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 23, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Truyền thông quốc tế năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 7320107 XDHB 9.6 Học bạ
2 Học Viện Ngoại Giao Truyền thông quốc tế HQT05 D03, D04 25.15 Điểm thi TN THPT TCP: Ngoại ngữ >=8.6
3 Học Viện Ngoại Giao Truyền thông quốc tế HQT05 A01, D01, D07, D06 27.35 Điểm thi TN THPT TCP: Ngoại ngữ >=8.6
4 Học Viện Ngoại Giao Truyền thông quốc tế HQT05 C00 28.35 Điểm thi TN THPT TCP: Ngữ văn >=8.6
5 Học Viện Ngoại Giao Truyền thông quốc tế HQT06 D03, D04, XDHB 30.18 Học bạ
6 Học Viện Ngoại Giao Truyền thông quốc tế HQT05 A01, D01, D06, D07, XDHB 31.18 Học bạ
7 Học Viện Ngoại Giao Truyền thông quốc tế HQT07 C00, XDHB 32.18 Học bạ
8 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Truyền thông quốc tế 7320107 D72, R25 35.49 Thang điểm 40. Điểm TN THPT
9 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Truyền thông quốc tế 7320107 D01, R22 35.99 Thang điểm 40. Điểm TN THPT
10 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Truyền thông quốc tế 7320107 D78, R26 36.99 Thang điểm 40. Điểm TN THPT

Tin tức mới nhất