Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 21, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Truyền thông quốc tế năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Ngoại Giao Truyền thông quốc tế HQT05 D03, D04, D06 25.96 Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: >=9.2
2 Học Viện Ngoại Giao Truyền thông quốc tế HQT05 A01, D01, D07 26.96 Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: >=9.2
3 Học Viện Ngoại Giao Truyền thông quốc tế HQT05 A00, D03, D04, D06, XDHB 28 Xét học bạ
4 Học Viện Ngoại Giao Truyền thông quốc tế HQT05 C00 28.02 Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: >=9.2
5 Học Viện Ngoại Giao Truyền thông quốc tế HQT05 A01, D01, D07, XDHB 29 Xét học bạ
6 Học Viện Ngoại Giao Truyền thông quốc tế HQT05 C00, XDHB 30 Xét học bạ
7 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Truyền thông quốc tế 7320107 D72, R25 35.56 Tốt nghiệp THPT; Thang điểm 40
8 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 7320107 A01, R27 36.06 Tốt nghiệp THPT; Thang điểm 40
9 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Truyền thông quốc tế 7320107 D01, R22 36.06 Tốt nghiệp THPT; Thang điểm 40
10 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Truyền thông quốc tế 7320107 D78, R26 37.31 Tốt nghiệp THPT; Thang điểm 40

Tin tức mới nhất