Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 22, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam năm 2022

5/5 - (2 lượt đánh giá)

Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam điểm chuẩn 2022 - VYA điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Công tác thanh thiếu niên 7760102 C00, C20, A09, D01 15 Điểm thi TN THPT
2 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 C00, C20, A09, D01 15 Điểm thi TN THPT
3 Công tác xã hội 7760101 C00, C20, A09, D01 15 Điểm thi TN THPT
4 Luật 7380101 C00, C20, A09, A00 24 Điểm thi TN THPT
5 Quan hệ công chúng 7320108 C00, C20, D01, D66 26 Điểm thi TN THPT
6 Quản lý nhà nước 7310205 C00, C20, D01, A09 15 Điểm thi TN THPT
7 Tâm lý học 7310401 C00, C20, A09, D01 15 Điểm thi TN THPT
8 Công tác thanh thiếu niên 7760102 C00, C20, A09, D01 18 Xét học bạ
9 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 C00, C20, A09, D01 18 Xét học bạ
10 Công tác xã hội 7760101 C00, C20, A09, D01 18 Xét học bạ
11 Luật 7380101 C00, C20, A09, A00 20 Xét học bạ
12 Quan hệ công chúng 7320108 C00, C20, D01, D66 20 Xét học bạ
13 Quản lý nhà nước 7310205 C00, C20, D01, A09 18 Xét học bạ
14 Tâm lý học 7310401 C00, C20, A09, D01 18 Xét học bạ

Tin tức mới nhất