Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | December 6, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Luật TPHCM năm 2022

Đánh giá

Đại Học Luật TPHCM điểm chuẩn 2022 - HCMUL điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Luật TPHCM
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị kinh doanh 7340101 A01 22.5 TN THPT
2 Luật 7380101 A00 24.25 TN THPT
3 Luật 7380101 A01 22.5 TN THPT
4 Quản trị kinh doanh 7340101 A00 23 TN THPT
5 Quản trị - Luật 7340102 A00 25 TN THPT
6 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 22.5 TN THPT
7 Luật 7380101 C00 27.5 TN THPT
8 Luật 7380101 D01, D03, D06 23.25 TN THPT
9 Quản trị kinh doanh 7340101 D01, D03, D06 23 TN THPT
10 Quản trị kinh doanh 7340101 D84, D87, D88 22.5 TN THPT
11 Ngôn ngữ Anh 7220201 D14 24.5 TN THPT
12 Ngôn ngữ Anh 7220201 D66 24.45 TN THPT
13 Ngôn ngữ Anh 7220201 D84 22.5 TN THPT
14 Luật 7380109 D01, D03, D06 26 TN THPT Luật thương mại quốc tế
15 Luật 7380109 D88 25.75 TN THPT Luật thương mại quốc tế
16 Luật 7380109 A01 26.5 TN THPT Luật thương mại quốc tế
17 Luật 7380109 D66, D69, D70 26 TN THPT Luật thương mại quốc tế
18 Luật 7380109 D84, D87 26 TN THPT Luật thương mại quốc tế
19 Quản trị - Luật 7340102 D84, D87, D88 23 TN THPT
20 Quản trị - Luật 7340102 A01 23.5 TN THPT