Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 23, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2022

Đánh giá

Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội điểm chuẩn 2022 - VNU - SMP điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội (VNU - SMP)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Răng - Hàm - Mặt 7720501CLC B00 26.4 Điểm thi TN THPT
2 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 B00 25.15 Điểm thi TN THPT
3 Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602 B00 24.55 Điểm thi TN THPT
4 Dược học 7720201 A00 25.7 Điểm thi TN THPT
5 Y khoa 7720101 B00 27.3 Điểm thi TN THPT
6 Y khoa 7720101 DGNLQGHN 22.7
7 Điều dưỡng 7720301 B00 24.25 Điểm thi TN THPT
8 Dược học 7720201 DGNLQGHN 21.75
9 Răng - Hàm - Mặt 7720501 DGNLQGHN 21.3 CLC
10 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 DGNLQGHN 19.5
11 Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602 DGNLQGHN 18.85
12 Điều dưỡng 7720301 DGNLQGHN 17.9

Tin tức mới nhất