Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 22, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên năm 2022

Đánh giá

Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên điểm chuẩn 2022 - TUMP điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên (TUMP)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 B00, D07, D08, XDHB 22.5 Học bạ
2 Dược học 7720201 A00, B00, D07, XDHB 23 Học bạ
3 Y khoa 7720101 B00, D07, D08, XDHB 26.5 Học bạ
4 Răng - Hàm - Mặt 7720501 B00, D07, D08, XDHB 28 Học bạ
5 Y học dự phòng 7720110 B00, D07, D08 21.8 Điểm TN THPT
6 Điều dưỡng 7720301 B00, D07, D08, XDHB 19.6 Học bạ
7 Hộ sinh 7720302 B00, D07, D08, XDHB 21.2 Học bạ
8 Y khoa 7720101 B00, D07, D08 25.75 Điểm TN THPT
9 Răng - Hàm - Mặt 7720501 B00, D07, D08 26.75 Điểm TN THPT
10 Dược học 7720201 A00, B00, D07 24.8 Điểm TN THPT
11 Y học dự phòng 7720110 B00, D07, D08, XDHB 22.4 Học bạ
12 Điều dưỡng 7720301 B00, D07, D08 19 Điểm TN THPT
13 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 B00, D07, D08 24.2 Điểm TN THPT
14 Hộ sinh 7720302 B00, D07, D08 19 Điểm TN THPT

Tin tức mới nhất