Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 15, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam năm 2023

Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam điểm chuẩn 2023 - VYA điểm chuẩn 2023

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Công tác thanh thiếu niên 7760102 D01, C00, C20, A09 17 Tốt nghiệp THPT
2 Công tác thanh thiếu niên 7760102 D01, C00, C20, A09, XDHB 20 Học bạ
3 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 D01, C00, C20, A09 17 Tốt nghiệp THPT
4 Công tác xã hội 7760101 D01, C00, C20, A09 17 Tốt nghiệp THPT
5 Công tác xã hội 7760101 D01, C00, C20, A09, XDHB 20 Học bạ
6 Luật 7380101 A00, C00, C20, A09 22 Tốt nghiệp THPT
7 Luật 7380101 A00, C00, C20, A09, XDHB 24.5 Học bạ
8 Quan hệ công chúng 7320108 D01, C00, C20, D66 24 Tốt nghiệp THPT
9 Quan hệ công chúng 7320108 D01, C00, C20, D66, XDHB 25.5 Học bạ
10 Quản lý nhà nước 7310205 D01, C00, C20, A09 18 Tốt nghiệp THPT
11 Quản lý nhà nước 7310205 D01, C00, C20, A09, XDHB 20 Học bạ
12 Tâm lý học 7310401 D01, C00, C20, A09 21 Tốt nghiệp THPT
13 Tâm lý học 7310401 D01, C00, C20, A09, XDHB 20 Học bạ
14 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 D01, C00, C20, A09, XDHB 20 Học bạ

Tin tức mới nhất