Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 30, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Khoa Quốc tế - Đại học Huế năm 2022

Đánh giá

Khoa Quốc tế - Đại học Huế điểm chuẩn 2022 - HUIS điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Khoa Quốc tế - Đại học Huế (HUIS)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quan hệ quốc tế 7310206 A01, D01, C00, D14 18 Điểm thi TN THPT
2 Quan hệ quốc tế 7310206 A01, D01, C00, D14, XDHB 20 Học bạ
3 Truyền thông đa phương tiện 7320104 A00, D01, C00, C15 21 Điểm thi TN THPT
4 Truyền thông đa phương tiện 7320104 A00, D01, C00, C15, XDHB 22 Học bạ
5 Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên 7850102 A00, A01, D01, C00, XDHB 18 Học bạ
6 Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên 7850102 A00, A01, D01, C00 16 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất