Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 26, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Khoa Quốc tế - Đại học Huế năm 2023

Khoa Quốc tế - Đại học Huế điểm chuẩn 2023 - HUIS điểm chuẩn 2023

Dưới đây là điểm chuẩn Khoa Quốc tế - Đại học Huế (HUIS)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quan hệ quốc tế 7310206 D01, C00, D14, D15 20 Tốt nghiệp THPT
2 Quan hệ quốc tế 7310206 D01, C00, D14, D15, XDHB 22 Xét học bạ
3 Truyền thông đa phương tiện 7320104 D01, C00, D14, D15 23 Tốt nghiệp THPT
4 Truyền thông đa phương tiện 7320104 D01, C00, D14, D15, XDHB 25 Xét học bạ
5 Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên 7850102 A00, A01, D01, C00, XDHB 18 Xét học bạ
6 Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên 7850102 A00, A01, D01, C00 17 Tốt nghiệp THPT

Tin tức mới nhất